อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นพื้นที่ราบสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณจังหวัดอุดรธานีตอนล่างและตอนบนของจังหวัดขอนแก่น สภาพธรณีวิทยา เป็นภูเขาหินทรายมีหินทรายเป็นชั้นๆ อยู่เหนือผิวดิน มีหินดินดานเป็นชั้นหรือเป็นหินดินดานปนทราย ด้านล่างมีดินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบด้วยพืชพรรณธรรมชาติที่มีชีวิต ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีเนื้อที่ประมาณ 201,250 ไร่ หรือ 322 ตารางกิโลเมตร ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ได้พิจารณาให้ป่าภูเก้าเป็นป่าโครงการกระยาเลยเพื่อใช้ประโยชน์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กค 0703/38 ลงวันที่ 5 มกราคม 2513 ป่าภูเก้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเก้าตามกฎกระทรวง 490 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (พ.ศ. 2515) และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 โดยนายสุพรรณ สุปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ฯพณฯ มีหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติภูเก้า จ.อุดรธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหนังสือที่ สร 0107 (นสร.)/3782 ลงวันที่ 24 […]

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ที่เที่ยวขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไม่ควรพลาดพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศไทย ใกล้อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง ไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียง เพื่อประโยชน์ของชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ ส่วนต่างๆ และรอยเท้า โดยพบฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งแรกในประเทศไทยที่อำเภอภูเวียง 2519 จังหวัดขอนแก่นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดขอนแก่น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเพราะได้ทั้งความสุข ความตื่นเต้น และความรู้ไปพร้อมๆกัน “พ.ศ. 2519 การค้นพบ ฟอสซิลไดโนเสาร์ ครั้งแรกในประเทศไทย” หากมองผ่านไปเกือบ 40 ปี วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ที่มีอายุหลายล้านปีกัน เดากันได้ไหมว่าวันนี้เราจะไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ไหนกัน? ขอคำใบ้หน่อยได้ไหมว่า ‘พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น’? “พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ภูเวียง” อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ได้ที่นี่ ดังนั้นอย่าเสียเวลาอันมีค่าของเราไปโดยเปล่าประโยชน์ จะรู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มากขึ้นทำไมต้องไปดูให้เห็นกับตา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เน้นการจัดแสดงหรือใส่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบรรพชีวินวิทยา และในปี พ.ศ. 2519 อย่างที่บอกไปว่ามีการค้นพบ ฟอสซิลไดโนเสาร์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เขตห้วยประตูตีหมา พบกระดูกฟอสซิลที่มีความยาวและกว้างประมาณ 1 ฟุต การวิจัยพบว่าฟอสซิลนี้มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์ซอโรพอด ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการศึกษาพบว่ามันคือส่วนปลายล่างของโคนขาของไดโนเสาร์กินพืช ผมพบว่าในปี พ.ศ. […]